กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.อ.กฤษฎา ถาวรวัตร์ หก.กยก.มทบ.๓๕ ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ มอบหมายให้ ชป.ประจำอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับ อำเภอเมือง และจิตอาสาในพื้นที่ ต.ถ้ำฉลอง จัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.อ.กฤษฎา ถาวรวัตร์ หก.กยก.มทบ.๓๕ ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ มอบหมายให้ ชป.ประจำอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับ อำเภอเมือง และจิตอาสาในพื้นที่ ต.ถ้ำฉลอง จัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

มื่อ ๐๘๐๙๐๐ ม.ค.๖๒ กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.อ.กฤษฎา ถาวรวัตร์ หก.กยก.มทบ.๓๕ ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ มอบหมายให้ ชป.ประจำอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับ อำเภอเมือง และจิตอาสาในพื้นที่ ต.ถ้ำฉลอง จัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ ต.ถ้ำฉลอง อ.เมือง จว.อ.ต.โดยมีนายอำเภอเมือง เป็นประธานมีผู้เข่าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน

 

%d bloggers like this: