รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการศูนย์เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ

รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการศูนย์เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ

รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการศูนย์เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ

เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท สุรพล พุทธมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และคณะกรรมการศูนย์เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๔๑
ทั้งนี้ คณะกรรมการศูนย์เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ได้เดินทางมาประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศที่มีโครงการจะดำเนินการก่อสร้างขึ้น ณ กองบิน ๔๑ ในอนาคต

 

%d bloggers like this: