หน้าหอโบราณคดีอินทราชัย อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีงาน โครงการเดินรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง

หน้าหอโบราณคดีอินทราชัย อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีงาน โครงการเดินรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง

วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ หน้าหอโบราณคดีอินทราชัย อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีงาน โครงการเดินรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง โดยมีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการเปิดงาน ในการรณรงค์ครั้งนี้ ได้มีหน่วยงาน ต่างๆเข้าร่วมงาน อย่างมากมาย เช่นสถาบันราชภัฏ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำรวจ ทหาร ร.ด อ.ส.ม. เทศบาล เป็นต้น รายการเปิดงานครั้งนี้ ท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้ว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ของเรา ได้สิ้นเปลืองกับค่าใช้จ่าย ในการกำจัดขยะ ต่อเดือน 6-7 ล้านบาท จึงอยากให้ ชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันแยกขยะ ซึ่งขยะเปียกนั้น มีปริมาณมากถึง 63 เปอร์เซ็นของขยะทั้งหมด ท่านผู้ว่ากล่าวไว้ว่า อยากให ้อ.ส.ม ไปทำให้ชาวบ้านเข้าใจครบ 15 หลังต่อ 1 คน ผู้ว่าจะลงไปเยี่ยมและตรวจงาน หลังจากนั้น ท่านผู้ว่าได้มีการ ทดลองทิ้งขยะในบ่อขยะอินทรีย์ที่ด้านหลังหอสมุด เฉลิมราชกุมาร ีอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วร่วมเดินรณรงค์ รอบเขตตัวเมือง ขุนช้างเมืองเพชร ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เพชรบูรณ์โพสต์รายงาน

 

%d bloggers like this: