ทบ.ชวนน้องๆ สนุกแบบมีสาระในวันเด็ก ๑๒ ม.ค.๖๒ นี้ ที่ กองพลทหารม้าที่ ๒ รอ.สนามเป้า กทม. และหน่วยทหารทั่วประเทศ

ทบ.ชวนน้องๆ สนุกแบบมีสาระในวันเด็ก ๑๒ ม.ค.๖๒ นี้ ที่ กองพลทหารม้าที่ ๒ รอ.สนามเป้า กทม. และหน่วยทหารทั่วประเทศ

ทบ.ชวนน้องๆ สนุกแบบมีสาระในวันเด็ก ๑๒ ม.ค.๖๒ นี้ ที่ กองพลทหารม้าที่ ๒ รอ.สนามเป้า กทม. และหน่วยทหารทั่วประเทศ

ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ วันเด็กแห่งชาติปีนี้ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบกจัดงานวันเด็กพร้อมแสดงกิจกรรมทางทหาร ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและค่ายทหารทั่วประเทศ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เสริมสร้างการมีจิตอาสา เป็นแนวทางหลักในการจัดกิจกรรม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันหลักแห่งชาติ โดยได้นำยุทโธปกรณ์ที่ประจำการ หรือที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่มาจัดแสดงให้เด็กได้มีความรู้ ควบคู่ไปกับกิจกรรมบันเทิง สร้างความสนุกสนาน ในขณะเดียวกันหน่วยทหารของกองทัพบกยังได้ให้การสนับสนุนส่วนราชการต่างๆในการจัดงานวันเด็กในทุกพื้นที่อีกด้วย
สำหรับในส่วนกลางกองทัพบกกำหนดจัดงานวันเด็ก ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า เขตพญาไท กทม. ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานสร้างแรงบันดาลใจภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด ของพี่ๆทหาร เด็กๆจะได้พบกับการแสดงยุทโธปกรณ์ที่สำคัญ อาทิ เฮลิคอปเตอร์แบบต่างๆ, รถถัง, รถสายพานลำเลียง, ยานเกราะล้อยาง, รถหุ้มเกราะ, ปืนใหญ่, ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือภัยพิบัติ เช่น รถประปาสนาม, เรือพลังงานลม, รถครัวสนาม เป็นต้น ซึ่งเด็กๆ สามารถถ่ายภาพ ทดลองนั่งและสอบถามข้อมูลจากพี่ๆ ทหารที่มีความเชี่ยวชาญได้ตลอดการเยี่ยมชม
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัด “นิทรรศการศาสตร์พระราชา จิตอาสาเพื่อส่วนรวม” การแสดงบนเวที โดยกรมดุริยางค์ทหารบก, กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การแสดงขี่ม้าและบังคับม้า โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกและทดลองขี่ม้า, การแสดงความสามารถของสุนัขทหาร ทั้งการตรวจค้นระเบิดและยาเสพติด, การสาธิตการดำรงชีพในป่าให้เด็กได้เรียนรู้การเอาชีวิตรอดในภาวะคับขัน,
เกมยิงปืนเพนท์บอล, การจำลองสถานีโทรทัศน์เคลื่อนที่ให้เด็กที่สนใจทดลองเป็นนักข่าวรุ่นจิ๋ว, พบปะนักฟุตบอลมืออาชีพ ทีมอาร์มมี่ ยูไนเต็ด รวมถึงการบริการตรวจสุขภาพเด็ก บริการอาหารฟรี ชิมอาหารอร่อยจาก “รถครัวกองร้อย” และการร่วมเล่นเกมต่างๆ มีของขวัญของรางวัลมอบให้เด็กๆ โดยมีภาคเอกชนหลายองค์กรนำกิจกรรมมาร่วมสนุกด้วย อาทิ คิงเพาเวอร์ นมดัชมิลล์ แลคตาซอย AIS วิริยะประกันภัย เป็นต้น
ส่วนในพื้นที่ปริมณฑลและส่วนภูมิภาค หน่วยทหารของกองทัพบกได้จัดกิจกรรมวันเด็กไปพร้อมกันด้วย เช่น กองทัพภาคที่ ๒ จัดที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา, กองทัพภาคที่ ๓ จัดที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, กองทัพภาคที่ ๔ จัดที่ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช, กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เขตดุสิต กทม., ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดที่ สวนสัตว์ลพบุรี, ศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี เป็นต้น
กองทัพบกจึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กของกองทัพบกได้ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและหน่วยทหารต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจเติมเต็มประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆ เติมโตเป็นเยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณภาพ ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๖๒ ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

%d bloggers like this: