พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน หก.กกร.มทบ.๓๒ (๒A๐๙๕) นำ กพ. มทบ.๓๒ และ รด.จิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนพื้นที่ จว.ลป. ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน หก.กกร.มทบ.๓๒ (๒A๐๙๕) นำ กพ. มทบ.๓๒ และ รด.จิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนพื้นที่ จว.ลป. ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

จิตอาสา ๙๐๔รุ่นที่๒/๖๑ พท.จว.ลป.ขอรายงานผลการปฎิบัติ ในวันที่ ๙ มค.๖๒ ดังนี้
-เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน หก.กกร.มทบ.๓๒ (๒A๐๙๕) นำ กพ. มทบ.๓๒ และ รด.จิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนพื้นที่ จว.ลป. ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อ ทำการประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ การคัดแยกขยะแต่ละประเภท ใส่ถังขยะที่กำหนดไว้ ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป. โดยมี นายสมเกียรติ ตันตระกูล รอง ผวจ.ล.ป. เป็นประธาน มีผู้ร่วมกิจกรรม 350 คน

 

%d bloggers like this: