ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย ทพ.๓๑๐๑ จัด กพ. ๑ ชป.ร่วมกับราษฎร บ้านส้าน ม.๑ ต.ครึ่ง อ.เชียงของฯระบายน้ำ้จากลำห้วยส้าน ซึ่งไหลป่าบ่าลงมาท่วมบ้านเรือน จำนวน ๔ หลัง

ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย ทพ.๓๑๐๑ จัด กพ. ๑ ชป.ร่วมกับราษฎร บ้านส้าน ม.๑ ต.ครึ่ง อ.เชียงของฯระบายน้ำ้จากลำห้วยส้าน ซึ่งไหลป่าบ่าลงมาท่วมบ้านเรือน จำนวน ๔ หลัง

เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๒,๑๔๓๐ ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย ทพ.๓๑๐๑ จัด กพ. ๑ ชป.ร่วมกับราษฎร บ้านส้าน ม.๑ ต.ครึ่ง อ.เชียงของฯระบายน้ำ้จากลำห้วยส้าน ซึ่งไหลป่าบ่าลงมาท่วมบ้านเรือน จำนวน ๔ หลังที่ติดลำห้วย น้ำได้ลดระดับลงแล้ว ขณะนี้ยังไม่จบภารกิจ หน่วยจะติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

 

%d bloggers like this: