โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 7/2562

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และค่านิยมที่ดีให้แก่เยาวชน ทำให้ได้มีโอกาสทดลองการทำหน้าที่บทบาทสมมุติของ สนช. ผ่านการเล่น “สภาจำลอง” อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมี นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กล่าวต้อนรับ

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: