วานรนิวาส ช่วยผู้ป่วยติดเตียงและไฟไหม้บ้าน

วานรนิวาส ช่วยผู้ป่วยติดเตียงและไฟไหม้บ้าน

วานรนิวาส ช่วยผู้ป่วยติดเตียงและไฟไหม้บ้าน
วันที่ 9 มกราคม ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่งใครบุตร นายอำเภอวาสนรนิวาส จังหวัดสกลนคร เผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ให้ ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ปฏิบัติภารกิจออก เยี่ยมให้กำลังใจ มอบทุนทรัพย์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 3 บ้านแก้ง ตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส นายพัทยา บุญเฮ้า ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน มี นายก และ เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีวิชัย ประธานสภา อบต.ศรีวิชัย ผู้จัดการ ธกส.สาขาตำบลศรีวิชัย ผอ.รร.ชุมชนขัวสูงสวรรค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมสตรี และชาวบ้านใกล้เคียง ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ รวมมูลค่า 20,141 บาท
และยังเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง คือนางจันแดง ยะมุงคุณ อายุ 78 ปี อาศัย หมู่ที่ 9 บ้านนาโพธิ์ ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาสมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนโดยให้เจ้าหน้าที่ ส่วนที่เกี่ยวข้องและ อบต.ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์แล้ว

//////////////////// ทีม นสพ.คน นคร สกล

%d bloggers like this: