ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1
…….. นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เพื่อให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายในจังหวัด กำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนภาคบังคับทุกคน ณ ห้องรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

%d bloggers like this: