มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔พัน.๒ ) อ.ลานสักจ.อุทัยธานี ร่วมกับ นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก ,พ.ท. วรัญชิต หลักหาญ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๔ ,เจ้าหน้าที่ ปกครอง อ.ลานสัก ปลัด อบต.ประดู่ยืน ,กำลังพล ร.๔ พัน.๒ จำนวน ๒๐ นาย

มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔พัน.๒ ) อ.ลานสักจ.อุทัยธานี ร่วมกับ นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก ,พ.ท. วรัญชิต หลักหาญ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๔ ,เจ้าหน้าที่ ปกครอง อ.ลานสัก ปลัด อบต.ประดู่ยืน ,กำลังพล ร.๔ พัน.๒ จำนวน ๒๐ นาย

เมื่อ ๐๙๑๐๐๐ ม.ค ๖๒ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔พัน.๒ ) อ.ลานสักจ.อุทัยธานี ร่วมกับ นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก ,พ.ท. วรัญชิต หลักหาญ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๔ ,เจ้าหน้าที่ ปกครอง อ.ลานสัก ปลัด อบต.ประดู่ยืน ,กำลังพล ร.๔ พัน.๒ จำนวน ๒๐ นาย และ ราษฎรจิตอาสา เข้าช่วยเหลือประชาชนบ้าน ด้วยการผันน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังบ้านทุ่งสามแท่ง ม.๕ ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน เนื่องจากคืนที่ผ่านมา พื้นที่ อ.ลานสัก ฝนตกอย่างหนัก ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากน้ำหลาก และร่วมกัน ขุดลอกกำจัดวัชพืชและ ขยะ เศษกิ่งไม้ที่ขวางทางน้ำผ่าน ให้ไหลสะดวก เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้น ที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

%d bloggers like this: