ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี

เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ที่เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

%d bloggers like this: