ทีม SKY DOCTOR แม่ฮ่องสอน รวดเร็ว ด้วยใจ ทุกเวลามีค่า คือหนึ่งลมหายใจ แห่งศรัทธาแห่งชีวิต

ทีม SKY DOCTOR แม่ฮ่องสอน รวดเร็ว ด้วยใจ ทุกเวลามีค่า คือหนึ่งลมหายใจ แห่งศรัทธาแห่งชีวิต

ทีม SKY DOCTOR แม่ฮ่องสอน รวดเร็ว ด้วยใจ ทุกเวลามีค่า คือหนึ่งลมหายใจ แห่งศรัทธาแห่งชีวิต

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2562 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 212 จำนวน 1 เครื่องจากชุดปฏิบัติการบินกองกำลังนเรศวร ศูนย์การบินทหารบก ให้กับทีม Sky Doctor โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำส่งป่วยจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเวลา 1230 น. โดยประมาณ ทีมSky Doctor โรง พยาบาลศรีสังวาลย์ ได้รับการประสาน จากโรงพยาบาลอำเภอแม่สะเรียงว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นชายสูงอายุ อายุ 25 ปี ราษฎร ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง ได้ประสบอุบัติเหตุ ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนประสานงากับรถปิคอัพ โดยอาการเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บสาหัส แขนขวาหักและขาขวาหัก มีความจำเป็นจะต้องนำส่งโรงพยาบาลของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้รับการประสานทีม Sky Doctor ได้มาขึ้นอากาศยานที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อากาศยานได้ยกตัวเวลา 14.30 น.อากาศยานใช้เวลาเดินทาง ถึงอำเภอแม่สะเรียงเวลา 15 20 น. ในขณะนั้นทีมแพทย์จากโรงพยาบาลแม่สะเรียงและชุดบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้ช่วยกันลำเลียงผู้ป่วยนำส่งขึ้นอากาศยาน การลำเลียงผู้ป่วย ของทุกภาคส่วนดำเนินการลำเลียงเป็นไปตามระบบ และอากาศยานได้ยกตัวไปที่ปลายทางไปยังสนาม Helicopter โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถึงเวลาโดยแระมาณ 1630 น. ได้มีคณะแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉิน มารอรับผู้ป่วย เพื่อไปทำการรักษาต่อไป

การปฏิบัติการดังกล่าว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งกองทัพบก/ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง MOU เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552

การสนับสนุนดังกล่าวนี้ เป็นการสร้างความอุ่นใจว่ากองทัพบก โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ทางทหาร ในการช่วยเหลือประชาชน และการช่วยเหลือยามวิกฤตทุกโอกาส ทหารจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส

%d bloggers like this: