วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.31 โดยหมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ นำ รด.จิตอาสา พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำของหน่วยได้ออกทำการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในอากาศ (PM 2.5)

รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มท

Read more

” เร่งค้นหา ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมฝ่ายปกครอง ตร. อ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ..!! ค้นหา!! หญิงวัยหลางคน สูญหายหลงในป่าทึบดิบ…หลังเข้าไปหาของป่า

” เร่งค้นหา &#

Read more

พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมนจังหวัด ก.พ. (ท.) เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562

เมื่อ 301000 ม.ค. 62

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด- เฝ้าฯ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

จังหวัดร้อยเอ็ด- เฝ้

Read more

ตรุษจีนนี้เชิญลอดซุ้มมังกร  “เอาฤกษ์ เอาชัย” ระหว่างวันที่ 2 – 5 ก.พ. 2562 เวลา 10.30น.และ 15.00 น. ที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม

ตรุษจีนนี้เชิญลอดซุ้

Read more

พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด สท(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.สท. เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 1/62 ประจำเดือน ม.ค. 62

– เมื่อ 30 ม.ค

Read more

“พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี!! เป็นประธานพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ 7 !!

“พลเอก ประวิตร

Read more

พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง.ผบ.มทบ.3๒ รักษาราชการแทน รอง ผบ.มทบ.๓๓/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร

เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๒ พ.อ.

Read more

“ หัวใจ…ใสสะอาด ” ผบ.หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.39 นำ รด.จิตอาสา ทำความดีกับ “ โครงการ งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร

“ หัวใจ…ใสสะอา

Read more

กองทัพบกเชื่อประชาชนร่วมสร้างปณิธานเชื่อประเทศไทย ผบ.มทบ.39 ยกทีม !! มอบผ้าห่มกันหนาว ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เคียงข้างประชาชน…

กองทัพบกเชื่อประชาชน

Read more

พิธีมอบเหรียญการแข่งขันกีฬา ” ปันจักสีลัต” ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ” นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

พิธีมอบเหรียญการแข่ง

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปี 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น.ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด อ.น. /ส่วนประสานงาน กกล.รส.จ.ว.อ.น. ,เจ้าหน้าที่ปกครองลานสัก , จนท.ตร.สภ.ลานสัก, ผญบ. ม.๕, จิตอาสา เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อ ๓๐๐๙๐๐ –

Read more

พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.31 โดยหมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ นำ รด.จิตอาสา พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำของหน่วยได้ออกทำการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในอากาศ

เมื่อ 29 ม.ค.62 พ.อ.

Read more

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) เข้าพบปะประสานสัมพันธ์กับ นายจำลอง พรมหนองโดก นายก อบต.นครสวรรค์ตก และ จ.ส.อ. พรพิทักษ์ จีนเมือง ปลัด อบต.นครสวรรค์ตก เพื่อประสานการปฏิบัติในการออกแผนกำหนดการจัดงานพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านผู้ยากไร้

เมื่อ ๓๐ ม.ค. ๖๒ เวล

Read more

พ.อ.รัตนะ พัฒนะ โสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ พร้อม กพ.ร่วมกับ ส่วนราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ อ.ทุ่งช้าง, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และราษฎรจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๒, ๐๙๐

Read more

ตำรวจภูธรภาค 5 จัดมอบคืนโฉนดและทรัพย์สิน คืนความสุขให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมสโมสรคุ้มแก้ว ขวัญดาว

ตำรวจภูธรภาค 5 จัดมอ

Read more

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.อ.ตะพานหิน ร่วมกับ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ของตำบลคลองคูณ โดยการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อย บริเวณวัดวังไคร้

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.6

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองจ.เชียงใหม่ จัดอบรมเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ตามเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นต้นแบบและไว้ศึกษาดูงานของชุมชนฯ ที่ศาลาบำเพ็ญบุญพระเจ้า 5 พระองค์ วัดช่างทอง (วัดต้นกุก) ม.7 ต.สุเทพ อ.เมืองจ.เชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชน อ

Read more

สงขลา-รู้ตัวแล้วแม่ทารกที่ถุกนำมาทิ้งบ่อขยะ ที่แท้คลอดก่อนกำหนดแต่ตกใจลูกคลอดมาไม่มีลมหายใจกลัวความผิดไม่กล้าแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนำศพทารกมาทิ้ง

สงขลา-รู้ตัวแล้วแม่ท

Read more

วันชัยผวจ.ร้อบเอ็ดเฝ้าฯ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

วันชัยผวจ.ร้อบเอ็ดเฝ

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลานอำเภอจังหารเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ ตลอดทั้งการสร้างความสามัคคีปรองดองกัน /สมนึก-บพิตร/NB๑๐๑TVnews/0817082129–

ร้อยเอ็ดเปิดงานสืบสา

Read more

“ ตามจนเจอ ” ทหารกองกำลังผาเมือง จับมือ ตม.เชียงราย ศุลกากรแม่สาย ร่วมตรวจสอบรถฟอร์จูนเนอร์ซึ่งถูกขโมยไปจำหน่ายยัง จ.ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมา ส่งมอบให้เจ้าของ

“ ตามจนเจอ ” ทหารกอง

Read more

ร้อยเอ็ดทวี-สกุณา-สำรวยรับรางวัลที่1รถยนต์มูลค่ากว่า1.4ล้านในงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่47จำนวน1,892รางวัลเงินกว่า13ล้านบาทที่ธกส.สาขาโพธิ์ชัย /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดทวี-สกุณา-สำ

Read more