วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการจัดรถบรรทุกน้ำ พ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาฝุ่นละอองในอากาศ

เมื่อ 31 ม.ค.62 เวลา

Read more

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.มทบ.๓๑) บูรณาการร่วมกับ อบต.เขาทองนำรถบรรทุกน้ำทำการฉีดพ่นน้ำ เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในอากาศ

เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๒ เวลา

Read more

มว.ลว.ฉก.ม.2 จัด กพ. ร่วมกับ จนท.สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง และประชาชน บ.อีก้อผาฮี้ ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

– เมื่อ 310800

Read more

ร้อย.ม.๑ ฉก.ม.๒ จัด กพ. ร่วมกับ ชพส.๓๒๐๘, ชพส.๓๒๐๙, ศอป.โครงการ พมพ. แม่ฟ้าหลวง-แม่จัน, ส่วนราชการ, และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ต.เทอดไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กิจกรรม kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

– เมื่อ ๓๑๐๘๓๐

Read more

พล.ต. บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๗ พัน.๒) ร่วมกับ ส่วนราชการ, อปท. และจิตอาสา เข้าร่วมดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

เมื่อ ๓๑ ม.ค. ๖๒, ๐๙

Read more

พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓/ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. เป็นประธาน ส่งมอบถนน โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๒ พล.ต

Read more

ร้อย.รส.ที่ ๔ (บก.ควบคุมที่ ๑ ฉก.ม.๕) อ.เวียงแหง ร่วมกับ นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอเวียงแหง, ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ์ นายกเหล่ากาชาด จว.ช.ม. เป็นประธานเปิด กิจกรรม “ธารน้ำใจ ต้านภัยหนาว”

เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๒ ร้อย

Read more

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

วันนี้ 31 ม.ค.62 ตั้

Read more

พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง

1.กอ.รมน.จังหวัด ก.พ

Read more

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กำลังใจเด็กเยาวชน พร้อมชี้นำแนวทางการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศก

Read more

สงขลา/สะเดา ทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 5 ร่วม ตำรวจ และฝ่ายกปครอง บุกยึดตู้ม้าไฟฟ้า 78 ตู้ รถยนต์กระบะ 1 คันได้พร้อมผ็ต้องหา 10 คน ขณะประกอบชิ้นส่วนตู้ม้า

สงขลา/สะเดา ทหารหน่ว

Read more

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ส่งเสริมสิทธิโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง!!!

พัฒนาสังคมและความมั่

Read more

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 นี้!!!

คณะกรรมการการเลือกตั

Read more

มว.รส.ที่ ๒ ร้อย รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.วังเจ้า) ร่วมกับ นาย สุชาติ เนื่องตัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ บ้านสบยม ต.เชียงทอง, โรงพยาบาลวังเจ้า และประชาชนจิตอาสา กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๓๑ ม.ค. ๖๒, ๐๙

Read more

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.กรม ทพ.๓๒ จัดชป. ทพ.๓๒ ๖ นาย (ส.๒,อส.ทพ.๔)ร่วมกับ จนท.อช.นันทบุรี(ต.สะเนียน) อำเภอเมืองน่าน ลว.เส้นทางหลัก,เส้นทางรองระหว่างเส้นทางขุนต้นน้ำสะนียนและขุนต้นน้ำพี้ เพื่อเตรียมวางแผนการ รปภ.เส้นทางรับเสด็จฯ

เมื่อ ๒๙-๓๑ ม.ค.๖๒ พ

Read more

พ.อ.เกรียงชัย อนันตศานต์ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.น.ว. ร่วมกับ พ.ต.อ.นิติศักดิ์ แก้วอ้น ผกก.สภ.หนองบัว, หน.ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น และ ตัวแทนกลุ่มแกนนำต่อต้านโรงไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่

– เมื่อวันที่

Read more

พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.มทบ.39/รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกคลอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับ นางจำเนียง ฉุนชาวนา อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยไม่สามารถเดินได้

พิษณุโลกพ.อ.พิทยา รา

Read more

ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ณ ห้องประชุมดิอิมพีเรียล บอลรูม โรงแรม ดิเอ็มเพรส

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภา

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการดำเนินการโครงการรักษ์ชีวิต รักสาเกต รวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย 100% (HELMET100%)”

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

บก. ควบคุม.กกล.รส.จว.พจ. ร่วมกับ อบต.ท่าหลวง และเทศบาลเมืองพิจิตร นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ และทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง ซึ่งเป็นมลภาวะทางอากาศ

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.6

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้อง

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

พช.อ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ เดินหน้าอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 62 ผลักดันเป็นชุมชนต้นแบบต่อไปในอนาคต ที่หมู่ 6 บ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่

พช.อ.เมืองเชียงใหม่

Read more

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการจัดรถบรรทุกน้ำ พ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาฝุ่นละอองในอากาศ

เมื่อ 31 ม.ค.62 เวลา

Read more

พล.ต. บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๗ พัน.๒) ร่วมกับ อปท. และจิตอาสา เข้าร่วมดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

เมื่อ ๓๐ ม.ค. ๖๒, ๑๘

Read more

ทหาร มทบ.๒๗ จัด“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “ฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ ๑๖เป็นการทบทวนองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาและประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทหาร มทบ.๒๗ จัด“ศาสต

Read more

ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27 ร่วมเปิดโครงการ”พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวทหารสดใส ห่างไกลความพิการ “เพื่อ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานคลินิกก่อนตั้งครรภ์ให้กำลังพลและคู่สมรส

ประธานชมรมแม่บ้าน มท

Read more