ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2562 โอกาสนี้ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย” โดยมี นายชาญวิทย์ วสยางกูร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรยายเรื่อง “ความคืบหน้าการพิจารณากฎหมายท้องถิ่น” จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: