นายประทีป การมิตรี นายอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย นายแพทย์อาทร วรุณบรรจง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าเรือ นายกพิมาน พุ่มพันธุ์ม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงและผู้แทนภาคเอกชนบริษัท SCG บริษัท CPF ได้จัดแถลงข่าวกิจกรรมงาน”เดินวิ่ง ชมเขื่อน เยือนถิ่นสมเด็จโต” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:30 นายประทีป การมิตรี นายอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย นายแพทย์อาทร วรุณบรรจง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าเรือ นายกพิมาน พุ่มพันธุ์ม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงและผู้แทนภาคเอกชนบริษัท SCG บริษัท CPF ได้จัดแถลงข่าวกิจกรรมงาน”เดินวิ่ง ชมเขื่อน เยือนถิ่นสมเด็จโต” ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอท่าเรือให้เป็นที่รู้จักและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนตามนโยบายประชารัฐเพื่อให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายมากขึ้นตามยุทธศาสตร์อำเภอด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเสริมอำเภอสุขภาวะและรายได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้นำมาสมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์(โตพรหมรังสี)โรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ เป็นอาคารรับผู้ป่วยไว้นอนรักษาตัวโรงพยาบาลแทนอาคารหลังเดิมที่มีสภาพเสื่อมชำรุดทรุดโทรม

นายอำเภอท่าเรือเก่าถึงการจัดเดินวิ่งชมเขื่อนเยือนถิ่นสมเด็จโตครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 เนื่องมาจากการจัดโดย อบต ท่าหลวงจัดเป็นครั้งแรกตามด้วยภาคเอกชน CPF จัดเป็นครั้งที่ 2 ทางอำเภอท่าเรือเล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตประชาชนจึงอยากจะจัดต่อเนื่องเดินวิ่งชมเขื่อนเยือนถิ่นสมเด็จโตครั้งที่ 3 จะจัดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณเขื่อนพระราม 6 ซึ่งเป็นเขื่อนดินแห่งแรกในประเทศไทยกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมจัดเดินวิ่งมี 3 ระยะ 5 กิโล 13 กิโลและมีถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ในแต่ละช่วงอายุทุก 10 ปีผู้สมัครจะได้รับเสื้อทุกคนผู้ที่วิ่งถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญพระสมเด็จพระพุฒาจารย์”โต พรหมรังสี”ค่าสมัคร 3 กิโล 350 5 กิโลกรัม 413 กิโล 500 VIP 1,000 เลือกวิ่งได้ทุกระยะการสมัครสมัครโดยตรงได้ที่ห้องเติมบุญโรงพยาบาลท่าเรือในเวลาราชการสมัครทางออนไลน์ที่เพจเดินวิ่งชมเขื่อนเยือนถิ่นสมเด็จโตซึ่งนายแพทย์อาทร วรุณบรรจงผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าเรือได้เน้นย้ำถึงความสำคัญและความไม่ธรรมดาของการวิ่งครั้งนี้ว่าทุกท่านที่มาร่วมเดินวิ่งในครั้งนี้เป็นการมอบสิ่งดีๆที่ให้กับผู้ป่วยคือการสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในในให้กับโรงพยาบาลนับเป็นการสร้างบุญกุศลที่ก่อให้เกิดความสุขความมีสุขภาพที่ดีกับทุกท่านจึงอยากให้ทุกคนมีส่วนมาร่วมด้วยกันในครั้งนี้

%d bloggers like this: