มาเด้อมากินข้าวปุ้นมาเอาบุญผะเหวดมาฟังเทศน์มหาชาตินำกันเด้อที่ร้อยเอ็ด 8-9-10มีนาคมนี้ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/081708219-

มาเด้อมากินข้าวปุ้นมาเอาบุญผะเหวดมาฟังเทศน์มหาชาตินำกันเด้อที่ร้อยเอ็ด 8-9-10มีนาคมนี้
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/081708219-

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ณ ลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นำแถลงข่าวการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562 โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง, นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ, นายทวี จงประเสริฐ, รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสามท่าน พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นางกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอพร้อมภริยา สื่อมวลชน และประชาชนจากทุกภาคส่วน

ร่วมงานแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ คึกคัก ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่จำลองอันสวยงามและสนุกสนาน พร้อมกินข้าวปุ้นฟรี กับวลี สุดฮิตของงาน “มากินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ”

ที่บริเวณจัดงานแถลงข่าว ณ ลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด ถูกประดับประดาตกแต่งอย่างสวยสดงามตระการตาด้วยธงผะเหวด พวงดอกสะแบง มาลัยข้าวสาร มาลัยข้าวตอก ธงใยแมงมุม ดอกโน ซึ่งเป็นเครื่องพันสัญลักษณ์ของงานบุญผะเหวด การจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้เป็นการแถลงข่าวแบบเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา โดยจำลองขบวนแห่ที่สำคัญๆ มาแสดงทีละขบวน พร้อมนำเสนอเรื่องราวของแต่ละขบวนซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับกิจกรรมในวันจัดงาน

ขบวนแรก เป็นขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุต นำโดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดแต่งกายด้วยชุดเจ้าเมืองโบราณ พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ร่วมขบวนแห่เข้าไปยังหอพระอุปคุต ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดอัญเชิญพระอุปคุตประดิษฐานบนบุษบกแล้วกล่าวนำเสนอประเด็นความเป็นมาของการจัดงาน ความสำคัญของพิธีแห่อัญเชิญพระอุปคุต กำหนดการและกิจกรรมการจัดงาน ว่า พิธีแห่อัญเชิญพระอุปคุต เพื่อมาปกป้องคุ้มครองให้การจัดงานสำเร็จราบรื่นไปด้วยดี พิธีแห่อัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม นี้ เวลา 15.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณท่าน้ำหน้า วัดบึงพลาญชัย

การจัดงานในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 8 วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 มีพิธีสำคัญต่างๆ ตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน แห่ข้าวพันก้อน ทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติ มอบโค กระบือ สัตตสดกมหาทาน การแสดงขบวนแห่ “มหาทานบารมี ตำนานพระเวส- สันดรชาดก” ทั้ง 13 กัณฑ์ การแสดงแสง สี เสียง และขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอนอย่างยิ่งใหญ่พร้อมเพรียงกันจากทุกชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และภาคส่วนต่างๆ รวมถึงกิจกรรมอิ่มบุญทานข้าวปุ้นฟรีตลอดงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนระลึกถึงคุณงามความดี ในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย.

จากนั้นขบวนที่สอง คือขบวนแห่พระเวสสันดร มีนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด แต่งกายในชุดพระเจ้ากรุงสัญชัย พระบิดาของพระเวสสันดร เมื่อขบวนถึงบัลลังก์จำลอง นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวนำเสนอประเด็นเรื่องราว มหาเวสสันดรชาดก หรือว่า มหาชาติ ว่า มหาเวสสันดรชาดก หรือว่า มหาชาติ เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ เวสสันดรชาดก ประกอบด้วยมหาชาติ ทั้งหมด 13 กัณฑ์ ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม นี้ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ส่วนการจัดแสดงแสง สี เสียง จะจัดขึ้นในคืนวันที่ 8 และคืนวันที่ 9 มีนาคม ณ เวทีกลางลานสาเกตนคร

จากนั้นขบวนที่สาม คือขบวนแห่ข้าวพันก้อน นำโดย พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะแต่งกายชุดผ้าไทยสีขาวเดินเข้าสู่จุดประกอบพิธี โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวนำเสนอประเด็นพิธีแห่ข้าวพันก้อน ว่า มีพิธีทำบุญตักบาตรพิธีแห่ข้าวพันก้อนจะมีพิธีในเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม นี้ เวลา 04.30 น. เมื่อเสร็จพิธีแห่ข้าวพันก้อนแล้วจะมีพิธีเทศน์สังกาดแล้วก็จะเข้าสู่พิธีเทศน์ คาถาพัน และเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ตามลำดับ ซึ่งใช้เวลาตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นของวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม นี้ ณ บริเวณลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัยแห่งนี้

ขบวนลำดับต่อไปขบวนพิธีเทศน์มหาชาติ นำโดย นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เมื่อขบวนไปยังจุดหน้าธรรมาสน์ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้กล่าวนำเสนอประเด็นพิธีเทศน์มหาชาติ ว่าเป็นการพรรณนาถึงเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งมีทั้งหมด 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา เชื่อกันว่า หากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา จะได้กุศลแรง และหากใครตั้งใจฟังให้จบในวันเดียวจะได้เกิดร่วม และพบพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในอนาคต

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ได้มาร่วมฟังเทศน์มหาชาติในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ณ บริเวณลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัยแห่งนี้

เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอพิธีเทศน์มหาชาติ เสียงดนตรีขบวนแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์ก็ดังขึ้นอย่างคึกคัก ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ร่วมงานจากทุกภาคส่วน ร่วมฟ้อนรำอย่างสนุกสนานเข้าไปที่หน้าธรรมาสน์ เมื่อเสียงดนตรีจบลง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำถวายต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนต่อพระสงฆ์องค์เทศน์ จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำเสนอประเด็นการแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน

ต่อจากนั้น นางกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการยกระดับงานประเพณีบุญผะเหวดสู่สากล ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้ร่วมงานจากทุกภาคส่วนร่วมกันกล่าวเชิญชวนดังๆ อย่างพร้อมเพรียงกันว่า “..มาเด้อ..มากินข้าวปุ้น มาเอาบุญผะเหวด มาฟังเทศน์มหาชาติ นำกันเด้อ..”

เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอในรูปแบบขบวนแห่ต่างๆ แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สาธิตการร้อยดอกสะแบง ร้อยมาลัยข้าวสาร มาลัยข้าวตอก ซึ่งถือเป็นเครื่องพันสัญลักษณ์งานบุญผะเหวด และได้นำมาประดับตกแต่งสถานที่จัดงานแถลงข่าวอย่างสวยงามอลังการโดยคณะของพระครูคุณสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดศรีทองไพบูลย์วราราม และมีนายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้นำเสนอความเป็นมาของเครื่องพันสัญลักษณ์

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำเยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้าโอทอป ของดีของเด่นเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสาเกตุซึ่งเป็นผ้าไหมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ของกิน ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ของนายนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทีมงาน

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดไปยังจุดสาธิตการทำข้าวปุ้น (ขนมจีน) โบราณ ทั้งการตำ การนวดแป้ง บีบเส้นและจับเส้นข้าวปุ้น นำเสนอโดยกลุ่มข้าวปุ้นโบราณ หมู่บ้านโอทอปนวัติวิถี หมู่บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ ซึ่งบรรยากาศการสาธิตทำข้าวปุ้นโบราณ เป็นไปอย่างสนุกสนาน คึกคัก

โอกาสนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญชวนประชาชน “มากินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด

—///–สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–/

%d bloggers like this: