หน่วยได้รับแจ้งจากผู้นำท้องที่ บ.ทุ่งผึ้งฯ มีเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่บริเวณแนวเขตแปลงฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ “หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเลียบ”

เมื่อ ๒๔ ก.พ.๖๒, ๑๓๐๐ หน่วยได้รับแจ้งจากผู้นำท้องที่ บ.ทุ่งผึ้งฯ มีเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่บริเวณแนวเขตแปลงฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ “หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเลียบ” บ.ทุ่งผึ้ง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้างฯ พิกัด QB ๐๑๖๔๓๙ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ จัด กพ.ชุด ชป.ดับไฟป่า พร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้นำท้องที่ และราษฎร บ.ทุ่งผึ้งฯ เข้าร่วมดับไฟป่าดังกล่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีพื้นที่ป่าฯ ได้รับความเสียหายประมาณ ๒๐ ไร่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน แล้วเสร็จเมื่อ ๑๖๓๐

 

%d bloggers like this: