สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัยจัดแสดงโขนไทย ตอน พระรามจองถนน ยกรบทัพทศกัณฐ์ เปิดให้นักท่องเที่ยวชมฟรี

สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัยจัดแสดงโขนไทย ตอน พระรามจองถนน ยกรบทัพทศกัณฐ์ เปิดให้นักท่องเที่ยวชมฟรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร ได้จัดให้มีการแสดงโขนไทย ตอน พระรามจองถนน ยกรบทัพทศกัณฐ์ ณ หน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการแสดงดังกล่าว
ซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศรับรองการแสดงโขนไทยถือเป็น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์ชาติทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมารับชมเป็นจำนวนมาก

สำหรับการแสดงโขน ตอน พระรามจองถนน ยกรบทัพทศกัณฐ์ นี้เป็นเรื่องราวตั้งแต่สุครีพพญาวานร ทูลเสนอพระรามให้นำก้อนหินถมลงสู่ทะเลเพื่อเป็นถนนสำหรับกองทัพพระรามที่จะข้ามไปทำศึกกับกองทัพยักษ์ของทศกัณฐ์เจ้าเมืองลงกา ระหว่างถมถนนมีการทะเลาะเบาะแว้ง แบบไม่กินเส้นระหว่าง หนุมาน กับ นิลพัท ทำให้ พระรามต้องลงโทษนิลพัทส่งกลับเมืองขีดขิน ปล่อยให้หนุมานควบคุมกองทัพลิงถมถนนต่อไป ตามลำพัง พร้อมคาดโทษต้องถมให้เสร็จใน 7 วัน ต่อมา ทศกัณฐ์ มอบหมายให้ นางสุพรรณมัจฉา บุตรีที่เกิดกับปลาของพระองค์ นำฝูงปลาใหญ่น้อยมาช่วยกันขนก้อนหินที่กองทัพพระรามนำมาถมไปทิ้งที่อื่นจนการสร้างถนนไม่คืบหน้า สุครีพเกิดความสงสัยจึงมอบหมายให้หนุมานกระโดดลงสู่ใต้นํ้าเพื่อค้นหาสาเหตุจนพบนางสุพรรณมัจฉา จึงเกี้ยวพาราสี ส่งผลให้นางสุพรรณมัจฉาที่ตกเป็นภรรยาหนุมานสั่งให้ฝูงปลานำก้อนหินมาไว้ที่เดิม จนการถมถนนหรือจองถนนประสบความสำเร็จ…จากนั้นกองทัพพระรามก็ข้ามถนนเข้าต่อสู้กับกองทัพของทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกา ก่อนจะเลิกรายุติการรบไว้ชั่วคราว เนื่องจากได้เวลาพลบคํ่าพระอาทิตย์ตกดิน
โดยสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัยจะจัดแสดงโขนไทย ตอน พระรามจองถนน ยกรบทัพทศกัณฐ์ เปิดให้นักท่องเที่ยวชมฟรีอีกครั้งในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร บริเวณสนามหน้าเมืองกำแพงเพชร

วิชัย สิทธิพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286

%d bloggers like this: