๐๖๐๐ – ๐๗๐๐ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.วังเจ้า) พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกน้ำของ เทศบาลตำบลเชียงทอง จำนวน ๒ คัน ร่วมกับ นาย พิทักษ์ สาคร นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า และประชาชนจิตอาสา ฉีดน้ำ บริเวณไร่อ้อยหลังตลาดวังเจ้า

เมื่อ ๒๕ ก.พ. ๖๒, ๐๖๐๐ – ๐๗๐๐ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.วังเจ้า) พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกน้ำของ เทศบาลตำบลเชียงทอง จำนวน ๒ คัน ร่วมกับ นาย พิทักษ์ สาคร นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า และประชาชนจิตอาสา ฉีดน้ำ บริเวณไร่อ้อยหลังตลาดวังเจ้า หมู่ ๑ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า ซึ่งพบกลุ่มควันไฟซึ่งเกิดจากการลักลอบ เผาใบอ้อย มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ สอบถามจากเจ้าของไร่ น.ส.สาวิตรี แซ่ตัน อายุ ๕๙ ปีทรายง่า เหตุเกิดประมาณ ๐๓.๑๐ น. สาเหตุเกิดจากการคนกลั่นแกล้ง โดยได้ใช้รถน้ำที่จะไปปฏิบัติภาระกิจ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศและปริมาณฝุ่นละอองบนพื้นถนนบริเวณตลาดวังเจ้า ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ช่วยในการระงับเหตุ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

%d bloggers like this: