พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน ผบ. กกล.รส.จว.พ.ร. มอบหมายให้ชป.สอง ร่วมกับ นางสาวขวัญนภา ธีรดาภัทรากุล ปลัดอำเภอประจำตำบลทุ่งน้าว พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว

เมื่อ ๒๕๑๓๐๐ ก.พ.๖๒ พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน ผบ. กกล.รส.จว.พ.ร. มอบหมายให้ชป.สอง ร่วมกับ นางสาวขวัญนภา ธีรดาภัทรากุล ปลัดอำเภอประจำตำบลทุ่งน้าว พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว ,เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สอง ประจำด่านนางฟ้า,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.๓(ดอยหลวง), ผอ.รพ.สต.ทุ่งน้าว, ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา๓๑,ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมมาภิรักษ์,กำนันตำบลทุ่งน้าว ,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตรวจเยี่ยมด่านตรวจเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน บริเวณแยกห้วยป่าบง และออกตรวจป่าชุมชนบริเวณ หมู่ ๒ ต.ทุ่งน้าว พร้อมให้กำลังใจเเละกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามนโยบายจังหวัดอย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

%d bloggers like this: