มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.วังเจ้า) ร่วมกับ นาย ประสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ นายอำเภอวังเจ้า, องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๒๔ (วังเจ้า), กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๒๕ ก.พ. ๖๒, ๐๙๐๐ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.วังเจ้า) ร่วมกับ นาย ประสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ นายอำเภอวังเจ้า, องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๒๔ (วังเจ้า), กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านครองราชย์ หมู่ ๙ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๒๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

%d bloggers like this: