มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.เมืองตาก) ร่วมกับ ปลัด อ.เมืองตาก ประชาชน จิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๒๕ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.เมืองตาก) ร่วมกับ ปลัด อ.เมืองตาก ประชาชน จิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ต.หนองบัวเหนือ รวมจำนวน ๓๐ คน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ลอกคูคลอง ณ คลองระบายน้ำนาลุงคำ ม.๔ บ.หนองบัวเหนือ ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จว.ต.ก.

 

%d bloggers like this: