ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์อังกฤษคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนครั้งที่ 1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9 นาฬิกา ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์อังกฤษคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนครั้งที่ 1 เพื่อประกอบการจัดทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้มาร่วมงานจำนวนทั้งหมด 61 ท่าน จากหน่วยงานราชการ องค์กร โลกสีเขียว เครือข่าย ทสพ สื่อมวลชน และบริษัทอิโค่ โอเรียลเอ็นเนอยี่ ประเทศไทย จำกัด ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนกรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ ได้ให้ข้อมูลว่า บริษัทอิโค่โอเรียนท์เอ็นเนอยี่ Thailand Limited ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 3/2546/60 ในแปลงสำรวจ บนบก เลขที่ L44/73 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ ที่ ผลิตปิโตรเลียมแล้วรวม 8 พื้นที่ โดยแปลงสำรวจ L44/43 มีกำลังการผลิตรวม 105 228 บาร์เรลต่อวัน ทางบริษัทจึงมีแผน ที่จะดำเนินการผลิตในแปลงสำรวจบนบก L 4 4/4 3 เพิ่มเติมจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ฐานหลุมผลิต STN 2 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ใกล้กับอุทยานแห่งชาติศรีเทพ ผู้แทนส่วนราชการผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการสถาบันการศึกษาผู้แทนจากกลุ่มองค์กร ด้านสิ่งแวดล้อมและสื่อมวลชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นหลากหลายประเด็น เช่น การให้สัมปทานในครั้งนี้อาจทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพอากาศ รายการครั้งนี้องค์การโลกสีเขียว โดยนายสุรพลพูลพิพัฒน์ ได้กล่าวว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เกี่ยวกับเรื่อง น้ำบาดาล และฝุ่นละออง เป็นต้น ส่วน ผู้แทนองค์กร ด้านการศึกษา รองศาสตราจารย์ดร ปิยรัตน์มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นห่วง เรื่องของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเพราะแหล่งขุดเจาะสำรวจครั้งนี้ห่างจากอุทยาน โบราณสถาน 50-200 เมตรเท่านั้นเอง ส่วนผู้แทน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ให้ข้อมูลว่าทางกลุ่มยังไม่มีข้อมูล ว่าคณะกรรมการมรดกโลกมีเกณฑ์อย่างไร ในการพิจารณาขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพให้เป็นมรดกโลก ซึ่งขณะนี้ กำลังทำหนังสือสอบถาม กรมศิลปากร ซึ่งในระหว่างนี้ อยู่ในขั้นตอนกระบวนการ รับฟังความคิดเห็นเท่านั้นเอง นอกจากนี้แล้ว ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้แทนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ยังได้แสดงความเป็นห่วงต่อเรื่องดังกล่าว การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 นั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 เดินวันที่ 26 กุมภาพันธ์จะรับฟังความคิดเห็นหน้าหอประชุม ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ ส่วนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ รับฟังความคิดเห็นที่ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 11 บ้านสะปรือ ตำบลศรีเทพ ที่ศาลาการเปรียญ วัดหนองโปร่ง วนาราม หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อรัง จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ตามวันและเวลาที่กล่าว เพื่อจะได้ เป็นส่วนประกอบการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อไป .

…………………… ขุนช้างเมืองเพชรผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เพชรบูรณ์โพสต์รายงาน

%d bloggers like this: