วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“อำเภอกุดชุม /ยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”

“อำเภอกุดชุม /ยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”
6 พฤษภาคม 62 เวลา 09.30 น.ที่หอประอำเภอกุดและสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ “ จิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ราชการอำเภอกุดชุม พร้อมปลูกต้นรวงผึ้งครบ 10 ต้น เพื่อถวายเนื่องในงานพระราชพิธีราชาภิเษกฯ “พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูล กิติศิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 10 มีกิจกรรมลากหลายรายการที่ จิตอาสาได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัว มีการปลูกต้นรวงผึ้ง ทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าที่ว่าอำเภอ /รอบหอประชุม และบ้านพักของเจ้าหน้าที่และบริเวณสนามข้างบ้านพักนายอำเภอกุดชุม มีกิจกรรมการปลูกต้นดอกทานตะวัน ปลูกวันนี้จะบานในวันพ่อ ช่วงเดือนกรกฎาคม 62 และมีการตกแต่งขบวนแห่บั้งไฟ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานงานประเพณี บุญบั้งไฟของชาวจังหวัดยโสธรและในเวลา 15.30 น.มีกิจกรรมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมชมพระราชพิธีราชาภิเษกฯที่ถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ยังความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 400 คน//

/พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน

%d bloggers like this: