สำนักข่าวร้อยเอ็ด-กลุ่มเบาะแสร้อยเอ็ดพิจารณา ประชุมคัดเลือกว่าที่ผอ.เบาะแสประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ยึดหลักประชาธิปไตย พร้อมขับเคลื่อน !!!

สำนักข่าวร้อยเอ็ด-กลุ่มเบาะแสร้อยเอ็ดพิจารณา ประชุมคัดเลือกว่าที่ผอ.เบาะแสประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ยึดหลักประชาธิปไตย พร้อมขับเคลื่อน !!!

สำนักข่าวร้อยเอ็ด-กลุ่มเบาะแสร้อยเอ็ดพิจารณา ประชุมคัดเลือกว่าที่ผอ.เบาะแสประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ยึดหลักประชาธิปไตย พร้อมขับเคลื่อน !!!
เวลา13.45 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการวัดวิมลนิวาส บ้านหนองแก ตำบล เหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ที่(19 พฤษภาคม 2562) แกนนำกลุ่มสื่อเบาะแส มูลนิธิเบาะแส ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณา ร่วมประชุมคัดเลือกว่าที่ผู้อำนวยการสื่อเบาะแส !! ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายขององค์การเบาะแส มูลนิธิเบาะแส และผู้บริหารเบาะแสฯส่วนกลางให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องชัดเจนและสามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางมาขยายผลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างอำนาจที่แท้จริงให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

….. …การพิจารณา ประชุมในวันนี้ของแกนนำ กลุ่มองค์การเบาะแสจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้บริหารเบาะแสระดับอำเภอทั้ง14 อำเภอเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกว่าที่ผู้อำนวยการสื่อเบาะแสฯประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยที่ประชุมเห็นพร้อมกันให้มีการคัดเลือกโดย พี่ ใช้วิธีการทางประชาธิปไตย คือการเลือกตั้ง โดยให้ผู้บริหารเบาะแสระดับอำเภอทั้ง14 อำเภอที่มาร่วมประชุม ตามปกติแล้วต้องเป็น 20 อำเภอ !๚ในวันนี้นำเสนอ ตัวเองเพื่อให้ในที่ประชุมพิจารณา(เลือกตัวเอง )!!และให้มีการลงคะแนนแบบปิด(เขียนชื่อคนที่ตัวเองจะเลือกลงกระดาษ) ผลการคัดเลือกปรากฏว่า-นายหาญณรงค์ วงษ์คำแก้ว- ว่าที่หัวหน้าเบาะแสฯ-อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด -ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ !๚๚
……….-นายหาญณรงค์ วงษ์คำแก้ว -ว่าที่ผู้อำนวยการสื่อเบาะแส-มูลนิธิเบาะแสประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ดีใจ ภูมิใจที่ได้รับเลือกตั้งจากผู้บริหารสื่อฯเบาะแสในจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง14 อำเภอขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ได้มีโอกาสได้ทำงานที่ตัวเองรักได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม!! และให้มีอยู่มีกิน โดยยึดหลักการบริหารงานขององค์การเบาะส่วนกลางเป็นสำคัญ คือใกล้ชิดประชาชนและชี้นำแนวทางที่ถูกต้อง โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเอง
ก่อนเลิกประชุมว่าที่ผู้อำนวยการสื่อฯเบาะแส-มูลนิธิเบาะแสประจำจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป
นายเทิดธนา ชมสา ว่าที่หัวหน้าสื่อฯเบาะแส-มูลนิธิเบาะแสประจำอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวกราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส บ้านหนองแก ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่พระเดชพระคุณท่านเมตตาให้ผู้นำ/คณะทำงานขององค์การเบาะแส-มูลนิธิเบาะแสประจำจังหวัดร้อยเอ็ดได้ใช้สถานที่ในการจัดการประชุมในวันนี้ ช่วงท้ายนางสาววรรณวนัช วรนาม ว่าที่หัวหน้าอำเภอธวัชบุรี และเลขานุการเบาะแสฯ-มูลนิธิเบาแส ประจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าว่าพี่น้องประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า นักการเมือง นักบวช นิสิต นักศึกษา ยาจก ขอทาน คนพิการ !!๚ฯ
””’อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเบาะแส ครั้งหนึ่งในชีวิตในการร่วมสร้างบารมีหนีกรรมเก่า(คำพูดของผอ.เสกสรร ประเสริฐ)กับกลุ่มเบาะแสจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเบาะแสทั่วประเทศท่านสามารถติดต่อร่วมงานกับกลุ่มเบาะแสฯ-มูลนิธิเบาะแสได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-404-2002 ////นายเสกสรร ประเสริฐ ประธานกลุ่มฯ-เบาะแส – ประธานมูลนิธิ เบาะแส (ผู้ก่อตั้ง) และเจ้าของนิยามที่ว่า เบาะแสกับดักคนชั่ว ทำดีเจริญ ทำไม่ดี มีแต่คุกกับตาย!! ตามกฎแห่งกรรมฯ

///////////////////////////
ภาพ-ข่าว ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: