เมืองร้อยเอ็ด-สสอ.เมืองร้อยเอ็ดลงพื้นที่ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ!!!ตำบลโนนรัง! เสริมกลยุทธ์!!

เมืองร้อยเอ็ด-สสอ.เมืองร้อยเอ็ดลงพื้นที่ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ!!!ตำบลโนนรัง! เสริมกลยุทธ์!!

เมืองร้อยเอ็ด-สสอ.เมืองร้อยเอ็ดลงพื้นที่ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ!!!ตำบลโนนรัง! เสริมกลยุทธ์!!วันนี้วันอังคารที่( 9 กรกฎาคม 2562) เมื่อเวลา 14.39 น. นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พื้นที่ตำบลโนนรังเพื่อประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ให้การต้อนรับ โดย นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนรังโดย ได้มอบหมายให้นายสมัย ไกยสวนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังนั่งบัลลังก์ในครั้งนี้

 

พร้อมด้วยนาง กุสุมา จันทรวิภาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านโนนรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลโนนรัง. ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน เป็นผู้นำเสนอโครงการ. ได้อบรมแนะเเนวเเละสร้างการรับรู้การส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) การป้องกัน ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโนนรังและการแก้ไขปัญหาในตำบลและ กองทุน หลักประกัน สุขภาพว่าด้วยเรื่องงบประมาณการใช้จ่ายต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนจะถ่ายภาพ ในครั้งนี้ ร่วมกันก่อนปิดประชุมฯ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


ภาพ ข่าวศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้รายงานข่าวประจำพื้นที่ และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนรัง

%d bloggers like this: