วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา ร่วมบูรณาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเตรียมการควบคุมและป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด”

“สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา ร่วมบูรณาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเตรียมการควบคุมและป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายธนภูมิ มีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจแปลงข้าวโพดของเกษตรกร พร้อมทั้งวางแผนและประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ณ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: