วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พะเยา พ่อค้าแม่ค้าโอดข้าวสารราคาแพงต้องขึ้นราคาข้าวเหนียว40-50 บาท

พะเยา พ่อค้าแม่ค้าโอดข้าวสารราคาแพงต้องขึ้นราคาข้าวเหนียว40-50 บาท

แม่ค้าจำหน่ายข้าวเหนียวในเขตเทศบาลเมืองโอดในช่วงนี้ราคาข้าวสารข้าวเหรียวราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากภัยแล้งทำให้ข้าวเหนียวเริ่มขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ราคาจึงสูงขึ้น ซึ่งในช่วงนี้ข้าวเหนียวเริ่มขายได้น้อยลง แต่ก็ยังถือว่าได้ขายอยู่ เพราะชาวบ้านนิยมทานข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่ เพราะคนเหนือส่วนใหญ่ก็จะทานข้าวเหนียว ลูกค้าที่มาซื้อข้าวก็มีบ่นบ้างเพราะราคาถือว่าแพงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทำให้แม่ค้า พ่อค้าที่ขายอาหารพื้นเมืองและข้าวต้องขึ้นราคาข้าวเหนียวในราคา40-50 บาทเพราะข้าวสารที่มีราคาแพงราคากระสอบละ 2,000 บาทต้องขึ้นราคาข้าวเหนียวที่ขายให้ลูกค้า

นางมาลี หงส์ทอง อายุ 73 ปีบ้านเลขที่62/2ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา แม่ค้าอาหารพื้นเมืองที่หน้าวัดบุญยืน กล่าวว่าเมื่อก่อนขายข้าวเหนียวราคากิโลกรัมละ 28 บาทตอนนี้ราคาขึ้นเป็น 50 บาทข้าวสารที่ชื้อมาขายกระสอบละ2,00บาทกิโลกรัมละ 45 บาทตอนนี้ขาย35 บาทคนอื่นขาย 50 บาทเพราะชื้อมาชุดก่อนราคาถูกถ้าชุดใหม่ชึ่งมีราคาแพงก็ต้องขึ้นราคาอย่างคนอื่น

สัมภาษณ์ นางมาลี หงส์ทอง

นายธนาการ ประสงค์ อายุ 53 ปีบ้านเลขที่660 ถนนพหลโยธิน อ.เมืองพะเยา พ่อค้าที่ขายใกล้กันกล่าวว่าราคาข้าวสารแพงขึ้นในราคา 1,900-1,900 บาท เมื่อก่อนขายข้าวเหนียวในราคา 28 บาทตอนนี้ขาย 40 บาทบางที่ขายกิโลกรัมละ 50 บาท

สัมภาษณ์ นายนายธนาการ ประสงค์

%d bloggers like this: