ห่วงใย ดูแล ช่วยเหลือ ” ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 ลุยน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก …พร้อมจัดรถบรรทุกอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัย…

ห่วงใย ดูแล ช่วยเหลือ ” ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 ลุยน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก …พร้อมจัดรถบรรทุกอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัย…

” ห่วงใย ดูแล ช่วยเหลือ ” ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 ลุยน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก …พร้อมจัดรถบรรทุกอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัย…

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ อุทกภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งนำกำลังพล ชุดช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน พร้อมจัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ FTS ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่จำเป็นต้องเดินทางสัญจรภายในพื้นที่ประสบภัย อย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใยของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้ลงพื้นที่ลุยน้ำ ตากฝนติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนด้วยตนเองตลอดทั้งวันนี้

%d bloggers like this: