วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พระสงฆ์ทหารกาชาดสร้างบ้านให้เด็กยากจนประพฤติดี3.94

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
30962_พระสงฆ์ทหารกาชาดสร้างบ้านให้เด็กยากจนประพฤติดี3.94

3 กันยายน 2562 เวลา 0800 น
คณะพระสงฆ์ อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทหารกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง กิ่งกาชาดไชยปราการ และญาติธรรมผู้เลื่อมใสศาสนาพุทธ ได้ร่วมในการสงเคราะห์จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านให้กับนางสาวจงกลณี ชาวน่าน อายุ15ปี บ้านเลขที่ 241หมู่ที่ 5 บ้านอ่าย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเด็กดีเรียนเก่งแต่ฐานะทางครอบครัวยากจน ผลการเรียนในระดับมัธยมต้นเกรดเฉลี่ยเมื่อจบมัธยมปีที่3 ได้มากถึง 3.94 และในขณะนี้ได้เรียนต่อที่โรงเรียนไชยปราการ เอกวิทย์-คณิต บ้านหลังเก่ามีสภาพทรุดโทรม ทางโดยพระครูวิมลบุญญาคม เจ้าคณะตำบลศรีดงเย็นเจ้าอาวาสวัดสันต้นเปา ได้รับทราบจากกิ่งกาชาดไชยปราการว่าจะซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวนี้โดยมีเงินงบประมาณเพียง 5,000 บาท จึงได้มาดูพบว่าต้องระดมเงินทุนและหาคนมาช่วยเพราะพระก็ไม่มีเงิน ได้รับเงินจากคณะพระสงฆ์3 อำเภอ และญาติธรรมวัดสันต้นเปา (บ้านอ่าย)จำนวนหนึ่งจึงได้มาซื้อวัสดุเพื่อทำการก่อสร้างโดยมีทหารกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมืองเข้ามาร่วมช่วยเป็นแรงงานก่อสร้างร่วมกับพระสงฆ์สามเณรวัดสันต้นเปาจนแล้วเสร็จ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อด้วยอิฐบล็อก มีสองห้องนอนสองห้องโถง ขนาดกว้าง6 เมตร ยาว7 เมตร สูง 2.7 เมตร และห้องน้ำ1 ห้อง ได้มาร่วมทำพิธีการมอบแบบง่ายๆให้กับครอบครัวนางสาวจงกลณี ชาวน่าน ในวันนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ยากจนแต่ความประพฤติดีเรียนเก่งซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไป และยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรพร้อมทั้งนักเรียนเรียนดีมีศีลธรรมแต่ฐานะยากจน ในพื้นที่ตำบลศรีดงเย็นอีกจำนวน 65 ทุนการศึกษา

%d bloggers like this: