ตราด/คลื่นลมแรงซัดบ้านริมทะเลพังหลายหลัง จากอิทธิของ พายุ โหดุล ได้ถล่มพื้นที่หมู่ 5 ต.หาดเล็ก เสียหายกว่าล้านเมื่อหลายวันที่ผ่ามมา

ตราด/คลื่นลมแรงซัดบ้านริมทะเลพังหลายหลัง จากอิทธิของ พายุ โหดุล ได้ถล่มพื้นที่หมู่ 5 ต.หาดเล็ก เสียหายกว่าล้านเมื่อหลายวันที่ผ่ามมา

ตราด/คลื่นลมแรงซัดบ้านริมทะเลพังหลายหลัง จากอิทธิของ พายุ โหดุล ได้ถล่มพื้นที่หมู่ 5 ต.หาดเล็ก เสียหายกว่าล้านเมื่อหลายวันที่ผ่ามมา

ทาง พมจ.ตราด ทต.หาดเล็ก ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือ หลังรับทราบ ทต.หาดเล็ก พมจ.ตราด ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือ หลังเกิดเหตุคลื่นลมแรงเกิดจากอิทธิพลของ พายุ โหดุล ซัดบ้านพังหนัก 7 หลัง และอีก 14 หลัง ทต.หาดเล็ก เร่งช่วยเหลือทันที่ เมื่อเวลา 14.00 น. นายกิตติพงษ์ หาญพล ปลัดเทศบาลตําบลหาดเล็ก รักษาการแทนนายกเทศบาลตําบลหาดเล็ก จส.อ.อภัรัก ทองคํา เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตําบลหาดเล็ก นายคมสรรค์ ศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.หาดเล็ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด ได้ลงพื้นที่เพื่อสํารวจข้อมูลความเสียหายที่บ้านเรือนได้รับความเดือดร้อนจากโดนพายุ โหดุล และโดนคลื่นซัดบ้านพัง พร้อมเก็บข้อมูลบันทึกประวัติเพื่อเสนอเรื่องให้ความช่วยเหลือ จากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.ตราด เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ออกสํารวจแล้วในวันนี้พบบ้านได้รับความเสียหายเป็นจริง จํานวน 7 หลัง ที่ พมจ.ให้ความช่วยเหลือ และยังมีสะพานที่ใช้เดินทางเข้าบ้านได้รับความเสียหายเดินเข้าบ้านไม่ได้อีกจํานวนหนึ่ง ความยาวประมาณ 30 เมตร ที่มีบ้าน 1 หลัง ก็ได้ไปอาศัยบ้านญาติอยู่ ส่วนสะพานในซอยบ้านโกงกลาง เชื่อมกับบ้านเรือนที่ได้เดินไปมาได้ขาดพังลงไปในทะเล ซึ่งในช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังเป็นห่วงอยู่ เพราะว่าช่วงนํ้าทะเลขึ้นใหญ่ถ้ามีคลื่นใหญ่ก็จะซัดบ้านพังอีก ทั้งนี้ทางเทศบาลตําบลหาดเล็ก ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการโครงสร้างและ อุปโภคต่างๆจํานวน 12 หลัง ที่หมู่ 5 และอีกจํานวน 2 หลังที่หมู่ 2 ต.หาดเล็กเช่นกัน จะได้เร่งรีบให้ความช่วยเหลือ และซ่อมแซมและแก้ไขเบื้องต้นก่อนต่อไป.

../ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าว จ.ตราด

%d bloggers like this: