น้ำท่วมทะลักเข้าอำเภอฝาง ” ทหาร ร.7 พัน.2 พร้อม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ส่วนราชการ เร่งนำกระสอบทรายแจกจ่ายประชาชน ผู้ประกอบการ เรียงทำแนวกั้นน้ำภายในเมืองฝาง..หลังน้ำทะลักท่วมตลาดเจ้าฝางด้านเศรษฐกิจ

” น้ำท่วมทะลักเข้าอำเภอฝาง ” ทหาร ร.7 พัน.2 พร้อม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ส่วนราชการ เร่งนำกระสอบทรายแจกจ่ายประชาชน ผู้ประกอบการ เรียงทำแนวกั้นน้ำภายในเมืองฝาง..หลังน้ำทะลักท่วมตลาดเจ้าฝางด้านเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรฝาง, ฝ่ายปกครอง และเทศบาลตำบลเวียงฝาง เร่งเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บริเวณพื้นที่หน้าโรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่ที่ 10 – 20 เซนติเมตร ปัจจุบันหน่วยได้ร่วมกับส่วนราชการนำกระสอบทรายแจกจ่ายประชาชน เพื่อนำไปทำแนวกั้นน้ำบริเวณหน้าบ้านเรือนพักอาศัยและตลอดริมทาง พร้อมทั้งจัดชุดเฝ้าติดตามระดับน้ำในพื้นที่ตลอดต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการเข้าช่วยเหลือต่อไป

จากนั้น เมื่อเวลา 17.00 น. กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยจาก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพลลงพื้นที่ ร่วมกับ หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอฝาง ร่วมกันแจกจ่ายกระสอบทรายเพื่อทำแนวกั้นน้ำบริเวณด้านเศรษฐกิจของอำเภอฝาง ที่ถูกน้ำหลากเข้าท่วมสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดเจ้าฝาง ที่มีระดับน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและตลาดการค้า จึงเร่งนำกระสอบทรายไปเรียงทำแนวกั้นน้ำโดยตลอดบริเวณย่านเศรษฐกิจ

%d bloggers like this: