วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตราด/ เหตุการณ์จากคลื่นลมแรงซัดบ้านพังหลายสิบครัวเรือน จากแรงอิทธิพลของ พายุ โหดุล

ตราด/ เหตุการณ์จากคลื่นลมแรงซัดบ้านพังหลายสิบครัวเรือน จากแรงอิทธิพลของ พายุ โหดุล

ได้ถล่มพื้นที่หมู่ 5 ต.หาดเล็ก และหมู่ 2 ต.หาดเล็ก ได้รับความเสียหายกว่าล้านบาท หลังรับทราบนายพีระ การุญ นายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ นางสําราญ ประสิทธิเวช รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ สมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ นายคมสรรค์ ศิริ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.หาดเล็ก นส.กิจปภา ประสิทธิเวช เจ้าของท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงอีก จํานวน 18 ถุง พร้อมด้วยกลุ่มออมทนัพย์บ้านในน้ำ จํานวน 5 ถุง กํานันตําบลหาดเล็ก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลหาดเล็ก ได้ เข้าร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรง จากอิทธิพลของ พายุ โหดุล ได้ซัดบ้านชายฝั่งพังหลายหลังคาเรือน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่บริเวณหมู่บ้านโกงกาง หมู่ที่ 5 ต.หาดเล็ก และหมู่ที่ 2 ต.หาดเล็ก ในวันนี้ทางหน่วยงานในพื้นที่จึงได้นําถุงยังชีพมามอบให้ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ ของกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่อีก จํานวน 19 ถุง รวมทั้งหมด 22 ถุง เป็นการช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนในเบื้องต้น ซึ่งทางกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่และเทศบาลตําบลหาดเล็กและหน่วยงานได้ลงพื้นที่ได้สํารวจความเสียหายแล้ว และได้ช่วยเหลือฟื้นฟูให้กับผู้ประสบเหตุการณ์เบื้องต้นไปก่อนต่อไป

%d bloggers like this: