วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด… *ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562 ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 ยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุระดับ 2 (ดีเปรสชั่น) บริเวณใกล้เกาะไหหลำ ประเทศจีน ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “คาจิกิ”

ร้อยเอ็ด…
*ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562 ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 ยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุระดับ 2 (ดีเปรสชั่น) บริเวณใกล้เกาะไหหลำ ประเทศจีน ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “คาจิกิ” เมื่อเวลา 04.00 น.

** เวลา 13.00 น. 3 ก.ย. 2562
ขอแจ้งเส้นทางที่รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ณ เวลา 12.00 น. ดังนี้
1. ถนนเส้นร้อยเอ็ด-อาจสามารถ น้ำท่วมขังผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนร้อยเอ็ด – ยางเฌอ ระหว่าง กม.22+000 – 22+850 – ระดับน้ำท่วมผิวจราจร 30-40 ซม.
– สภาพทาง 2 ช่องจราจร รถเล็กควรหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว
2. เส้นเสลภูมิ-ยโสธร ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้น้ำท่วมขังผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนเสลภูมิ – ยโสธร ช่วง กม.153+100 – กม.153+700 ด้านซ้ายทาง
– ระดับน้ำท่วมผิวจราจร 50.00 cm.
***#ความเสียหาย#
1. พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย จำนวน 319,962.25 ไร่
2. ที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 543 หลัง
3. โรงเรียน 120 แห่ง
4. สิ่งสาธารณประโยชน์ พนังกั้นน้ำ 7 แห่ง สะพาน 9 แห่ง ฝาย 7 แห่ง
5. ถนนที่มีน้ำท่วมขัง 20 จุด
– สามารถสัญจรได้ 12 จุด (ทล.23 จำนวน 2 จุด, ทล.214 จำนวน 6 จุด, ทล.2043, รอ.2016, รอ.2027, รอ.3039)
– ไม่สามารถสัญจรได้ 8 จุด (ทล.23, ทล.232 จำนวน 2 จุด, ทล.2043, รอ.2051 จำนวน 2 จุด, รอ.4011, รอ.4078)
– ถนนขาด 3 จุด (รอ.3033, รอ.4035, รอ.4078)
– ถนนมีน้ำกัดเซาะไหล่ทาง (รอ.4043) สามารถสัญจรได้
6. ผู้เสียชีวิต 2 ราย (ชาย 1 หญิง 1) ในพื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

%d bloggers like this: