อบจ.เชียงใหม่ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม อ.ฝาง

อบจ.เชียงใหม่ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม อ.ฝางเชียงใหม่

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฝาง เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยและสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม นม และคู่มือดำเนินชีวิตปลอดภัยให้ประชาชนอำเภอฝาง ณ วัดแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน วัดชยาราม ตำบลเวียง และสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนแยก เขตเหนือ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: