สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้น

Read more

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมปร

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “ศิลปะการเป็นผู้ตาม และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

“เชียงใหม่ นำเครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยกาแฟอะราบิกาล้านนาครบวงจร “ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562

“เชียงใหม่ นำเครือข่

Read more

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 รับมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอวังทอง และ อำเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก……จากผู้มีจิตใจดี ร่วมบริจาคล้นหลาม

รองผู้บัญชาการมณฑลทห

Read more

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 80 พรรษา พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายสุชัย บุตรสาระ และนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เป็นตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุโพดุล

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

นายกรัฐมนตรีย้ำผู้ว่าฯ 17 จังหวัดภาคเหนือ ดูแลประชาชนให้ปลอดภัย เยียวยาพื้นที่เกษตรที่เสียหาย และหลังน้ำลดให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ

นายกรัฐมนตรีย้ำผู้ว่

Read more

ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา โดยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการฯ ได้จัดสัมมนา เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงและภัยข้อมูลบนโลกออนไลน์”

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บราซิล นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more

มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2562

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more

จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) ลงพื้นที่มอบสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือ

ระหว่างวันที่ 5 &#82

Read more

ณ สถานที่ ห้อง บ.ก การจราจร สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สัมภาษณ์ พันตำรวจโท กรเอก คำวิเศษ รองผู้กำกับการ จราจร สภอ. เมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ถึงเรื่อง ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ปฏิบัติ งาน

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ถอดบทเรียนการเผยแพร่ประชาธิปไตยสไตล์เยาวชน”

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ จัดการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วันที่ 2 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริวเวอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง

วันที่ 2 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เยาวชนกับการเรียนรู้ประชาธิปไตย”

วันที่ 1 กันยายน 256

Read more

“รองไพรัช” ลงพื้นที่เร่งออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมที่ อ.แม่แจ่มเชียงใหม่

“รองไพรัช&#822

Read more

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 แนะนำให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไยง่ายๆ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

สำนักงานส่งเสริมและพ

Read more

โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WIL)

โครงการพัฒนาสหกิจศึก

Read more

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นำจิตอาสาอำเภอฝาง ฟื้นฟูบ้านเรือน เขตเมืองฝาง หลังระดับน้ำท่วมขังลดลง ……บูรณาการทุกหน่วยเพื่อประชาชน

รองผู้บัญชาการมณฑลทห

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมจิตอาสา เร่งตัดกิ่งไม้ที่ล้มทับอาคารกุฎิวัดป่าแพ่ง วัดดังกลางเมืองเชียงใหม่

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more

พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

– เมื่อ 4 ก.ย.

Read more

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท) ได้จัด จนท.ฯ เข้าร่วมกับจนท.ตำรวจ สภ.ท่าฉนวนจนท.ฝ่ายปกครอง จว.ส.ท.และ จนท.ฝ่ายปกครอง อ.กงไกรลาศ เข้าปฎิบัติการปราบปรามนักค้ายาเสพติดระดับหมุ่บ้าน ได้ผุ้กระทำความผิดกฎหมาย 6 คน

เมื่อ 4 ก.ย.62 เวลา

Read more

เชียงใหม่ กำนันโหน่งคนดังเสนอรองนายกฯจุรินทร์ควรนำร้านค้าสหกรณ์เข้ามาใช้เพื่อช่วยเหลือร้านค้าขนาดเล็ก ถอดบทเรียนแบบสหกรณ์ ฯ ตามแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นโมเดล พร้อมทำพรบ.ควบคุมสะดวกซื้อ

เชียงใหม่ กำนันโหน่ง

Read more

ว่าฯ ร้อยเอ็ด สยบข่าวลือ อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้าแตก ยันสามารถระบายน้ำได้ 5.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-komgrich/0817082129-

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด สยบ

Read more

พบตัวแล้ว!! สาวน้อยวิ่งเล่นกับควายแสนรู้ ดังกระหึ่มโซเชียลเป็นนักศึกษาราชภัฎเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

พบตัวแล้ว!! สาวน้อยว

Read more

ปริ่มน้ำ ” ทหารกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 ร่วมกับ ประชาชนเร่งก่อกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำริมตลิ่งแม่น้ำยม หลังปริมาณเพิ่มสูงขึ้นไหล่ล้นริมฝั่งเข้าท่วมบ้านเรือน เมืองสุโขทัย

” ปริ่มน้ำ &#8

Read more

ไกลแค่ไหนก็จะไป ” ทหารพราน 36 จับมือ จิตอาสาแม่สะเรียง !!ลุยน้ำข้ามห้วย…ไปมอบสิ่งของโรงเรียนบ้านโพซอ บรรเทาทุกข์จากเหตุอุทกภัย..

” ไกลแค่ไหนก็จ

Read more

ร่วมมือกันพี่น้อง ” ทหารพราน 3507 ร่วมกับ จิตอาสาบ้านขุนห้วยแม่ท้อ นำดินหินถมบริเวณสะพานข้ามลำห้วย เนื่องจากยุบตัวเพราะอุ้มน้ำฝนไว้นาน ..” ทำดีเพื่อชุมชน… ด้วยรอยยิ้ม….”

” ร่วมมือกันพี

Read more

จิตแจ่มใส ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 พร้อมประธานชมรมแม่บ้าน ป.4 พัน.104 นำกำลังพลและสมาชิกแม่บ้าน ร่วมพิธีทำบุญและฟังธรรม ” เพื่อพัฒนาจิต เสริมสมาธิ สร้างปัญญา “

” จิตแจ่มใส &#

Read more

แม่บ้านดูแลสังคม ” ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่ม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 มอบเงินช่วยเหลือบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ และส่งมอบโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย สำหรับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อประกอบอาชีพ

” แม่บ้านดูแลส

Read more