วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แม่บ้านดูแลสังคม ” ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่ม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 มอบเงินช่วยเหลือบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ และส่งมอบโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย สำหรับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อประกอบอาชีพ

” แม่บ้านดูแลสังคม ” ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่ม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 มอบเงินช่วยเหลือบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ และส่งมอบโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย สำหรับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อประกอบอาชีพ…

..

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 พันโท วรจรรกดิ์ เตปิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมด้วยคุณสุรีรัตน์ เตปิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่ม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมด้วยกำลังพล, สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่ม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 และชุดช่างของหน่วย ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และส่งมอบโครงการปรับปรุงบ้านพักที่อยู่อาศัย สำหรับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ โดยจัดสร้างโรงจอดรถและสถานที่สำหรับประกอบอาชีพของบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ให้กับ นางชญานิน ทองเผือก บุตรของร้อยตรี ทรัพย์อนันต์ ทองเผือก บริเวณแหล่งบ้านพัก ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

%d bloggers like this: