จิตแจ่มใส ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 พร้อมประธานชมรมแม่บ้าน ป.4 พัน.104 นำกำลังพลและสมาชิกแม่บ้าน ร่วมพิธีทำบุญและฟังธรรม ” เพื่อพัฒนาจิต เสริมสมาธิ สร้างปัญญา “

” จิตแจ่มใส ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 พร้อมประธานชมรมแม่บ้าน ป.4 พัน.104 นำกำลังพลและสมาชิกแม่บ้าน ร่วมพิธีทำบุญและฟังธรรม ” เพื่อพัฒนาจิต เสริมสมาธิ สร้างปัญญา ”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 พันโท วรจรรกดิ์ เตปิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 0 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมด้วย คุณสุรีรัตน์ เตปิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกกลุ่ม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำกำลังพล และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่ม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมอันดีพัฒนาจิต สมาธิ และปัญญา ประกอบพิธีทำบุญ ถวายสังฆทาน และฟังธรรมเทศนาจาก เจ้าอาวาสวัดหนองบัว พิษณุโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว และเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ ศีลธรรม จริยธรรม ให้แก่กำลังพลทุกนาย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป ณ กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

%d bloggers like this: