ไกลแค่ไหนก็จะไป ” ทหารพราน 36 จับมือ จิตอาสาแม่สะเรียง !!ลุยน้ำข้ามห้วย…ไปมอบสิ่งของโรงเรียนบ้านโพซอ บรรเทาทุกข์จากเหตุอุทกภัย..

” ไกลแค่ไหนก็จะไป ” ทหารพราน 36 จับมือ จิตอาสาแม่สะเรียง !!ลุยน้ำข้ามห้วย…ไปมอบสิ่งของโรงเรียนบ้านโพซอ บรรเทาทุกข์จากเหตุอุทกภัย..

.

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บ้านโพซอ เข้าดำเนินการเพื่อสำรวจผลกระทบจากเหตุพายุ โพดุล ทำให้เกิดเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง โดยได้เดินทางเข้าไปยังพื้นที่โรงเรียนบ้านโพซอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เบื้องต้นจากการสอบถาม นายก่อเกียรติ สอนสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพซอ พบว่าอาคารเรียนและสิ่งสาธารณูปโภค ไม่ได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ หน่วยได้ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอแม่สะเรียง นำสิ่งของบรรเทาทุกข์มอบช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับโรงเรียนบ้านโพซอ อาทิไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 10 ด้าม, ผ้าห่ม จำนวน 6 ผืน, เสื้อผ้า จำนวน 5 ถุง , น้ำยาล้างห้องน้ำ จำนวน 1 โหล, แปรงขัดห้องน้ำ จำนวน 10 ด้าม, ถังใส่น้ำจำนวน 10 ใบ

ซึ่งทางโรงเรียนได้เสนอความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกร่องน้ำที่ตื้นเขิลไหลผ่านบริเวณหลังโรงเรียนบ้านโพซอ เพื่อให้การระบายน้ำได้ดีขึ้น ทำให้น้ำไม่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมโรงเรียนฯ อีกในภายหลัง

%d bloggers like this: