วันศุกร์ ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ปริ่มน้ำ ” ทหารกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 ร่วมกับ ประชาชนเร่งก่อกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำริมตลิ่งแม่น้ำยม หลังปริมาณเพิ่มสูงขึ้นไหล่ล้นริมฝั่งเข้าท่วมบ้านเรือน เมืองสุโขทัย

” ปริ่มน้ำ ” ทหารกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 ร่วมกับ ประชาชนเร่งก่อกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำริมตลิ่งแม่น้ำยม หลังปริมาณเพิ่มสูงขึ้นไหล่ล้นริมฝั่งเข้าท่วมบ้านเรือน เมืองสุโขทัย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ชุดช่วยเหลือประชาชน กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ช่วยกันกรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำริมแม่น้ำยม เนื่องจากน้ำในแม่น้ำยมมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นใกล้ขั้นวิกฤต และได้ไหลบ่าข้ามถนนริมตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

%d bloggers like this: