วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุดยอด… 3 คนอำเภอเดียวกันอายุยืนนับ 100 ปี สุขภาพดีกินปลากับผักเป็นอาหาร

สุดยอด… 3 คนอำเภอเดียวกันอายุยืนนับ 100 ปี สุขภาพดีกินปลากับผักเป็นอาหาร
ชาวอำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีอายุยืนเป็น 100 ปี สุขภาพแข็งแรงดีเยี่ยม

เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจาก นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ที่มอบหมายให้ นางสาวแอนจิรา ไชยสิงห์ นักพัฒนาสังคมร่วมกับกองร้อยทหารพราน 4116 , 4107 , สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ ที่ 304 , ชุดควบคุมสันติสุข 302 , โฆษกชาวบ้าน รุ่นที่ 15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะต๊ะ , ตำบลเกะรอ , ผู้ใหญ่บ้าน , อสม , และเครือข่าย ได้ลงพื้นที่
เยี่ยมบ้าน นายเจะโซ๊ะ รอเฮง อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 หมูที่ 1 ต.เกะรอ อ.รา
มัน จ.ยะลา นายมะดาโอ๊ะ สะอง อายุ 100 ปี บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา และนางเจ๊ะวอ หะยีมะลี อายุ 100 ปี บ้านเลขที่ 91/2 หมู่ที่ 5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา โดยผู้สูงอายุทั้ง 3 คน มีอายุเกิน 100 ปี อยู่ในพื้นที่อำเภอเดียวกัน ของจังหวัดยะลา
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสอบถามพูดคุยกับทั้ง 3 คน พบว่าทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงความจำดี รับประทานผักและปลาเป็นอาหารหลัก นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับบุตรสาวและญาติของผู้เฒ่าทั้งสามทราบว่า ได้ดูแลรวมทั้งให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการดูแลผู้สูงอายุทั้งสามคนเป็นอย่างดี เปรียบเสมือนเป็นปูชนียบุคคลของพื้นที่เลยทีเดียว
ในโอกาสนี้ ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อการดำรงชีพเป็นการเบื้องต้น และพร้อมที่จะลงมาดูแลเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกด้วย

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

%d bloggers like this: