วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ว่าฯ ร้อยเอ็ด สยบข่าวลือ อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้าแตก ยันสามารถระบายน้ำได้ 5.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-komgrich/0817082129-

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด สยบข่าวลือ อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้าแตก ยันสามารถระบายน้ำได้ 5.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-komgrich/0817082129-

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 3 กันยายน 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย จิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำและการเร่งระบายน้ำ ที่ สันเขื่อนอ่างเก็บหนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งขณะนี้มีข่าวลือทางสื่อโซเซียลมีเดียต่างๆว่า อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า แตกแล้ว หรือใกล้แตกเต็มที่ ทำให้มีประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า อาทิ บ้านหนองหญ้าม้า และพื้นที่ใกล้เคียง หวั่นว่าจะได้รับผลกระทบทันที โดยที่ไม่ได้เตรียมการป้องกันแต่อย่างใด สร้างความสับสนในการรับรู้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง จากจังหวัดร้อยเอ็ด


นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ก่อสร้าง พ.ศ. 2495 พื้นที่โครงการ 3,900 ไร่ ทำนบดินเป็นเขื่อนดินยาว 1,220 เมตร สูง 4.00 ม พื้นที่รับน้ำ 112 ตร.กม. INFLOW ประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม./ปี ระบบส่งน้ำประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 สาย ยาวทั้งสิ้น 13.827 กิโลเมตร ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 2 แห่ง เป็นท่อกลม ขนาด0.60 ม. ความจุคลองฝั่งซ้าย 0.27 ลบ.ม./วินาที ฝั่งขวา 0.57 ลบ.ม./วินาที อาคารระบายน้ำล้นเป็นแบบ Morning Glory และ Emergency Spillway สามารถระบายน้ำได้ 60 ลบ.ม./ วินาที

ขณะนี้การรับระดับน้ำอยู่ที่ 4.532 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่ายังสามารถรองรับน้ำได้ ความสามารถในการระบายน้ำ อาคารระบายน้ำล้นปกติ แบบ MORNING GLORY ขนาด ø = 5.00 ม. Q = 30 ลบ.ม./วินาที = 2,592,000 ลบ.ม./วัน อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน แบบ BOX culvert ฝายยาว 37.70 ม. Q = 30 ลบ.ม./วินาที = 2,592,000 ลบ.ม./วัน BOTTOM DRAIN ที่อาคารระบายน้ำล้น ขนาด 1.00×1.00 ม. Q = 3 ลบ.ม./วินาที = 259,200 ลบ.ม./วัน คลองสายใหญ่ฝั่งขวา ขนาด 0.60 ม. Q = 0.5669 ลบ.ม./วินาที = 48,980 ลบ.ม./วัน คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาด 0.60 ม. Q = 0.26463 ลบ.ม./วินาที = 22,864 ลบ.ม./วัน รวมแล้วสามารถระบายโดยระบบชลประทาน 5,515,044 ลบ.ม./วัน นอกจากนี้ เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว 5 เครื่อง 12,960 ลบ.ม./วัน x 5 = 64,800 ลบ.ม./วัน และ เครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว 2 เครื่อง 25,920 ลบ.ม./วัน x 2 = 51,840 ลบ.ม./วัน รวมระบายโดยเครื่องสูบน้ำ 116,640 ลบ.ม./วัน รวมทั้งหมดสามารถระบายน้ำได้ 5,631,684 ลบ.ม./วัน


นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า ร้อยเอ็ดมีอ่างเก็บน้ำที่สำคัญอยู่ 12 แห่ง ขณะนี้อยู่ที่เกินระดับเก็บกักต้องเร่งระบายน้ำ 8 แห่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สำหรับอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าขณะอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ไม่ใช่มีการเก็บน้ำอย่างเดียว ขณะนี้ทางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้เร่งดำเนินระบายน้ำวันละ กว่า 5.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ขอยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งว่าอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้าสามารถระบายน้ำได้ทันอย่างแน่นอน และน้ำที่ระบายจะไหลลงไป ที่ ห้วยดางเดียว อำเภอทุ่งเขาหลวง และไหลลงแม่น้ำชี ที่ บ้านคุ้งสะอาด ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง ต่อไป

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ

%d bloggers like this: