วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อุทยานแม่ปิงฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

อุทยานแม่ปิงฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและทบทวนฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตามนโยบายและข้อสั่งการจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดชุดกู้ชัพกู้ภัยอุทยาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำ 12 นายจะหมุนเวียนการเข้าเวรหากเกิดเหตุการณ์ในแต่ละพื้นที่หรือเหตุการณ์ใหญ่ก็สามารถเรียกกำลังพร้อมออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ ซึ่งเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีพื้นที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และตาก เป็นการฝึกซ้อมเสมือยจริงเพื่อให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือ ตามที่ผ่านการอบกรมจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช


อย่างไรก็ตามชุดดังกล่าวจะประจำบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เฝ้าระวังในพื้นที่มีความหนานแน่ของนักท่องเที่ยวอาทิแก่งก้อ น้ำตกก้อหลวง จุดแพเรือกลางน้ำ อีกทั้งมีน้ำปิงไหล ขณะนี้จัดได้เตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพ พร้อมยานพาหนะ ตลอดจนเรือเร็วเพื่อออกปฏิบัติภารกิจ ตลอด 24 ชม. หากเกิดเหตุ สามารถแจ้งได้ที่ 052-030-380 ในช่วงนี้เกิดฝนตกหนักสะสม ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังการเข้าเที่ยวชม ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการขับขี่รถเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลาก ถนนลื่น

ต้นไม้ล้มเกิดขึ้นได้.

https://youtu.be/Dn3ussuSV6A

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr. ศิระ วีรตันตยาภรณ์

%d bloggers like this: