วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

– เมื่อ 4 ก.ย. 62 เวลา 0900 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ส.ท./ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

%d bloggers like this: