กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 นำทหารจิตอาสา พร้อม นายอำเภอศรีสำโรง เสริมคันดินกั้นน้ำยมตลิ่งแตก…

กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 นำทหารจิตอาสา พร้อม นายอำเภอศรีสำโรง เสริมคันดินกั้นน้ำยมตลิ่งแตก…

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 00.10 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 ร่วมกับ นายอำเภอศรีสำโรง, ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ เร่งช่วยกันดำเนินการเคลื่อนย้ายกระสอบทรายไปเสริมคันกั้นน้ำป้องกันการพังทลายเพิ่มเติมบริเวณแนวฝั่งริมแม่น้ำยม หมู่ 2 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

%d bloggers like this: