วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทางหลวงโดยแขวงทางหลวงราชบุรีเปิดเส้นทางตำบลหลุมดิน-ห้วยชีนสีห์

จ.ราชบุรี/ทางหลวงโดยแขวงทางหลวงราชบุรีเปิดเส้นทางตำบลหลุมดิน-ห้วยชีนสีห์อ.เมืองจ.ราชบุรี

เมื่อวันที่4 ก.ย 2562เวลา9.00น.นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโดยมีนายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี กล่าวรายงานกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงราชบุรีได้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+395 ตามสัญญาที่ รบ.39/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยรัตน์การโยธา เป็นผู้รับจ้างเริ่มต้นสัญญา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยปรับปรุงบริเวณดังกล่าวเป็นทางลอด เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ตลอดจนผู้พักอาศัยบริเวณสองข้างทาง ได้รับความสะดวกในด้านคมนาคม และมีความปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
การก่อสร้างทางลอดตามโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น ได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ประชาชน ได้ใช้บริการทางลอดบริเวณดังกล่าว

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: