วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่รอบสำนักสงฆ์เขาสำเภาคว่ำ

วันนี้ ( 4 ก.ย.62 ) ที่สำนักสงฆ์เขาสำเภาคว่ำ ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน ประชาชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานที่สืบสานหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรตลอดจนการเพิ่มโอกาสให้การประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติสาขา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรง จำนวน 20 คน โดยฝึกทักษะให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชันโรง ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานที่ ซ่อมแซมปรับปรุงจุดถ่ายภาพชุมชนเขาสำเภาคว่ำ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในสำนักสงฆ์ // ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เป็นพระราชกุศล พร้อมกันนี้ยังได้มีการร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่รอบสำนักสงฆ์เขาสำเภาคว่ำ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: