วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายสุชัย บุตรสาระ และนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เป็นตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุโพดุล

วันที่ 4 กันยายน 2562 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายสุชัย บุตรสาระ และนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เป็นตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุโพดุลที่ผ่านมา โอกาสนี้ ได้มอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ส่วนหนึ่งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่น้ำท่วม 2 แห่ง

และมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุดให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน มูลค่ารวมเป็นเงิน 50,000 บาท ซึ่งได้รับบริจาคมาจากสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ สถานการณ์ผลกระทบจากน้ำท่วมดีขึ้นตามลำดับแต่จะต้องมีการเยียวยาและฟื้นฟูต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ทางหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยกันดูแลอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: