วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดจันทบุรี ตั้งจุดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยภาคอีสาน ที่บริเวณลานหน้าศาลากลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดจันทบุรี ตั้งจุดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยภาคอีสาน ที่บริเวณลานหน้าศาลากลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผนึกกำลังเตรียมเดินทางตั้งครัวธารน้ำใจชาวจันท์ช่วยผู้ประสบภัยที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี // จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ชมรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี สโมสรไลออนส์จันทบุรี / สโมสรโรตารีจันทบูร ส่วนราชการ และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตั้งจุดรับบริจาคเงินสด และ สิ่งของจำเป็น ข้าวสาร ข้าวเหนียว อาหารแห้ง เวชภัณฑ์ยา สิ่งของจำเป็นสำหรับการครองชีพ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน โดยมีประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทุกสาขาอาชีพ นำเงินสด สิ่งของเครื่องอุปโภค ของใช้ที่จำเป็นมาร่วมบริจาคจำนวนมาก และ ธารน้ำใจของจังหวัดจันทบุรีจะเคลื่อนขบวนออกไปสมทบกับทีมกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานที่เดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยล่วงหน้าแล้วที่ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอด โดยสิ่งของที่เป็นอาหารสด ข้าว ข้าวเหนียว จะมีการเปิดครัวน้ำใจชาวจันท์ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้จุดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยภาคอีสานที่หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จะเปิดรับบริจาคจนถึงวันศุกร์ที่ 6 กันยายนนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้บริจาคทั้งสิ่งของ อาหารแห้ง อาหารสด เครื่องปรุงรส เวชภัณฑ์ยา ของใช้ที่จำเป็นของสตรี เด็ก และคนชรา ที่สำคัญคือ อาหารสด เนื้อหมู เนื้อวัว ไข่ ข้าวเหนียว น้ำมัน ผักสด เครื่องปรุงรสที่จะนำไปปรุงเป็นอาหาร ครัวน้ำใจชาวจันท์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

/สุปราณี แก้วหุง จันทบุรี

%d bloggers like this: